Stathmopodidae ニセマイコガ科 ニセマイコガ科 Stathmopodidae
イッカク通信発行所イモムシ部屋

ニセマイコガ科 Stathmopodidae

カキノヘタムシガ
Stathmopoda masinissa
③p.47

inserted by FC2 system